W dobie pandemii nie mozemy zapomnieć o jeszcze jednym bardzo podstępnym wirusie. Wirus brodawczaka ludzkiego HPV to bardzo liczna rodzina wirusów DNA powszechnie występująca w populacji, u osób obu płci. Szacunki mówią, ze w ciągu kontakt z nosicielem wirusa ma blisko 80% populacji. Zakażenia wirusem HPV można podzielić na wysoko i niskoonkogenne. Jedne i drugie są wskazaniem do dalszych regularnych badań profilaktycznych. Średnio od zakażenia HPV do rozwinięcia raka szyjki macicy upływa 13 lat, możliwe jest w tym czasie wczesne rozpoznanie zmiany i wdrożenie skutecznego leczenia.Możliwe są też laboratoryjne metody potwierdzające trwający proces nowotworowy nawet bez widocznych jeszcze objawów.Stosowane jest też leczenie immunomodulacyjne zwiększające odporność aby organizm mógł łatwiej uporać się z wirusem.Niektóre typy wirusa powodują brodawki, kłykciny zmiany podatne na leczenie dermatologiczne. Zapraszam do mojego gabinetu na wykonanie cytologii klasycznej czy cytologii LBC pogłębionej o badanie HPV.Mała wielka rzecz !