W dniach 27-28.10.2023 uczestniczyłem w konferencji perinatologicznej w Kołobrzegu, która doskonaliła moje zawodowe umiejętności jako położnika i ginekologa. Tematyka konferencji koncentrowała się na obszarach odpowiadających moim ścisłym zainteresowaniom zawodowym.

Podczas konferencji zgłębiałem najnowsze wytyczne dotyczące prowadzenia pacjentek w ciąży oraz związanych z tym zagadnień. Pozyskałem także cenne informacje na temat postępowania w kwestii niepłodności w kontekście zaburzeń metabolicznych, zaburzeń statyki, a także możliwości przywrócenia komfortu życia po porodzie. Tematem były również nowotwory u kobiet w ciąży, co stanowi istotną dziedzinę w naszym zawodzie.

Konferencja była niezwykle pouczająca i inspirująca, a wykładowcy, zarówno z Polski, jak i zagranicy, dostarczyli wiedzy na najwyższym poziomie. Jestem gotów wykorzystać tę nową wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić jeszcze lepszą opiekę naszym pacjentkom.