Pierwsze USG w ciąży. Widok maleńkiej kropeczki na monitorze jest dla przyszłej mamy niezwykle wzruszający. W badaniu ultrasonograficznym zarodek zaczyna być widoczny od 5. tygodnia ciąży.Przed 10. tygodniem USG daje potwierdzenie ciąży i prawidłowego umiejscowienia, sprawdza się czynność serca. Kolejne badanie, wykonywane między 11. a 14. tygodniem, jest niezwykle ważne w kontekście oceny prawidłowego rozwoju płodu i poszukiwania ewentualnych wad, a raczej ich wykluczenia w połączeniu z testem podwójnym. Badanie jest istotne dla diagnozowania ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju, m.in. ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych, jak np. zespołu Downa. Mimo że wielu przyszłym mamom daje ono poczucie bezpieczeństwa, i chcą się upewnić o prawidłowym rozwoju płodu, wykonuje się je tylko ze wskazań lekarza. Dodatkowe badania USG mogą być wykonywane ze względu na konkretne wskazania kliniczne, np. dla określenia aktywności serca płodu, położenia płodu lub poziomu płynu owodniowego.W programie opieki nad ciążą istnieją określone przedziały czasowe, w których należy wykonać badanie USG. Zwykle pierwsze badanie wykonuje się do 10. tygodnia ciąży, drugie badanie USG wykonuje się w przedziale 11.-14. tygodnia ciąży, kolejne między 18. a 22., następne między 28. a 32. tygodniem ciąży. Następnie wykonuje się badanie między 33. a 37. tygodniem ciąży i w 40. tygodniu. O większej ilości badań ultrasonograficznych decyduje lekarz w trakcie wizyty, na podstawie danych z wywiadu oraz po badaniu pacjentki.