Zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, na podstawie analizy opublikowanych danych światowych, jak również własnych badań i obserwacji, przychyla się do prezentowanych stanowisk ACOG, RCOG, CDC, SMFM, stwierdzających, że szczepionki przeciw COVID19 powinny być oferowane ciężarnym i kobietom karmiącym. Należy zdawać sobie sprawę, że kobiety ciężarne należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia ciężkich przebiegu zakażenia wirusem SarsCov2 . To powinno skłaniać do wdrożenia profilaktyki tej choroby w formie szczepień. Nie stwierdza się obecnie,
zwiększonego ryzyka stosowania szczepień przeciw COVID-19 u kobiet w ciąży w stosunku do pozostałej populacji osób w wieku prokreacyjnym, jak również nie ma danych o szkodliwym działaniu szczepionki na rozwój płodu od momentu zapłodnienia. Niemniej jednak, mając na uwadze niewystarczającą liczbę danych, aby można było oceniać te wyniki zgodnie z
kryteriami EBM, należy każdy przypadek szczepień konsultować z lekarzem położnikiem prowadzącym ciążę. Sugerujemy jednak, jeżeli nie ma wskazań do pilnego zaszczepienia kobiety w ciąży, aby powyższą procedurę wykonać po okresie organogenezy. PTGiP stoi na stanowisku, aby lekarze położnicy przedstawiali kobietom ciężarnym, wszelkie merytoryczne informacje nt. szczepień przeciw COVID19, z uwzględnieniem dwóch rodzajów szczepionek tj. opartej na technologii mRNA (Pfizer, Moderna) oraz na technologii tzw. wektorowej (AstraZeneca, Johnson&Johnson). Dotychczasowe obserwacje, pozwalające na wyciągnięcie wiarygodnych wniosków, dokonywane są na grupie ciężarnych zaszczepionych głównie w USA, gdzie dominują szczepionki mRNA. Stanowisko ACOG podkreśla, że bezpieczeństwo stosowania obu grup szczepionek u kobiet ciężarnych jest zachowane (przedstawicielem szczepionki z grupy wektorowej w tych opracowaniach była
szczepionka firmy Johnson&Johnson). Jednak ze względu na istnienie zdecydowanie większej liczby obserwacji i ocen bezpieczeństwa szczepień kobiet ciężarnych szczepionkami mRNA, to one są preferowane do zastosowania w pierwszej kolejności w walce z pandemią COVID19 u kobiet ciężarnych.

Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Konsultant Krajowy ds. Perinatologii

Stanowiska światowych Ekspertów z zakresu położnictwa i ginekologii:
1. ACOG Vaccinating Pregnant and Lactating Patients Against COVID-19 -24 03 2021
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-patients-against-covid-19
2. CDC- COVID-19 vaccine safety update Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) March 1, 2021Tom Shimabukuro, MD, MPH, MBACDC COVID-
19 Vaccine Task Force Vaccine
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-02/28-03-01/05-covid-Shimabukuro.pdf
3. SMFM- Provider Considerations for Engaging in COVID-19 Vaccine Counseling With Pregnant and Lactating Patients
https://www.smfm.org/covidclinical
4. RCOG- COVID Guidelines Updated 16 04 2021
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-02-24-combined-info-sheet-and-decision-aid.pdf
5. Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons
Tom T Shimabukuro, Shin Y Kim, Tanya R Myers et al .
N Engl J Med 2021 Apr 21 . Online ahead of print